ערבית מדוברת מתחילים - טכניון

רביעי, 10:30 - 11:30

ערבית מדוברת מתחילים - תל אביב

רביעי, 9:30 - 11:30

ערבית מדוברת מתחילים -חיפה

שני, 9:30 - 11:30

ערבית מדוברת מתחילים - ירושלים

חמישי, 9:30 - 11:30

₪ 7.00

ערבית מדוברת מתחילים - באר שבע

שני, 9:30 - 11:30