top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

מדברים ערבית -אוניברסיטה עברית הר הצופים

יום רביעי, 10:30-12:00, האוניברסיטה העברית הר הצופים

  • התחיל ב- 27 במרץ
  • 150 שקלים חדשים
  • האוניברסיטה העברית הר הצופים

פרטי איש הקשר

info@speakingArabic.org.il

ISR


bottom of page