top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

מדברים ערבית - המכללה האקדמית אונו בחיפה

יום ראשון, 17:30-19:00, המכללה האקדמית אונו בחיפה

  • התחיל ב- 10 במרץ
  • 150 שקלים חדשים
  • המכללה האקדמית אונו בחיפה

פרטי איש הקשר

info@speakingArabic.org.il

ISR


bottom of page